Číslo zmluvy
2021-07-13 Zmluva o dielo
Predmet
Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo: „Realizácia ďalšej etapy expozície História Spiša“
Zmluvná strana
Objednávateľ: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Zhotoviteľ: VEVERKA s.r.o.
Druh zmluvy
Dátum zverejnenia
Hodnota zmluvy
69 960 €
Zmluva náhľad PDF