Číslo zmluvy
Kúpna zmluva č. 8/2021/DO
Predmet
Predmetom zmluvy je kúpa 1 ks stolíka podľa prílohy č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto kúpnej zmluvy.
Zmluvná strana
Predávajúci: Ing. Mária Gajdošiková
Kupujúci: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Druh zmluvy
Dátum zverejnenia
Hodnota zmluvy
362 €