Číslo zmluvy
Kúpna zmluva č. 7/2021/DO
Predmet
Predmetom zmluvy je kúpa 3 ks nábytkových predmetov podľa prílohy č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto kúpnej zmluvy.
Zmluvná strana
Predávajúci: Emília Sušinková, rod. Bednáriková
Kupujúci: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Druh zmluvy
Dátum zverejnenia
Hodnota zmluvy
120 €
Zmluva náhľad PDF