Spišský hrad silueta. (autor V. Krempaský)

Spišská župa – 100 rokov od zániku

Dňa 20. októbra 2022 o 16.00 hod. sa pri príležitosti 100. výročia zániku Spišskej župy vo výstavných priestoroch Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi uskutoční slávnostné otvorenie výstavy s názvom Spišská župa – 100 rokov od zániku. Nová výstava predstaví prierezovo sedem storočí existencie administratívneho celku, ktorý sa radil k najznámejším a najvýznamnejším v stredoeurópskom priestore. Počas stáročí ho charakterizovalo pestré národnostné i náboženské zloženie jeho obyvateľstva, ako aj špecifická správna štruktúra. Súčasťou výstavy budú mapy regiónu, ktoré neboli dosiaľ prezentované. Bohaté dejiny Spišskej župy, ktoré majú svoj počiatok v 12. storočí sa návštevníkom priblížia chronologicky podľa jednotlivých storočí. Na výstave budú viaceré zbierkové predmety múzea k danej téme prezentované verejnosti po prvýkrát.

Doplnkové programy pre školské skupiny

  Edukatívny program k výstave  

Zámerom edukačného programu s pracovným listom k výstave Spišská župa – 100 rokov od zániku je naučiť žiakov prepájať a využívať informácie z rôznych odborov. Program reaguje na školské učebné osnovy a pokojne môže byť zaradený aj v rámci vyučovacieho procesu predovšetkým pre žiakov 1. stupňa základných škôl v predmete Vlastiveda. Vďaka tomuto programu žiaci tvorivým a zábavným spôsobom spoznajú nie len špecifiká Spiša, ale aj mnohé pomenovania a historické súvislosti.

Logo fond na podporu umenia

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

 

Slávnostná vernisáž

20. 10. 2022 o 16.00 hod.

Dátum sprístupnenia

Od 21. 10. 2022 do 30. 5. 2023
Počas štandardných otváracích hodín

Umiestnenie výstavy

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Letná 50, 05201 Spišská Nová Ves

Kurátor výstavy

Mgr. Miroslav Števík

Foto galéria