Cover image k výstave: 150 rokov Uhorského karpatského spolku

150 rokov Uhorského karpatského spolku

O výstave

Uhorský karpatský spolok, teda Magyárországi Kárpát-egyesület, bol založený 10. augusta 1873 v Kežmarku. Bolo to krátko po dobudovaní Košicko-bohumínskej železnice, ktorá umožnila nebývalý rozvoj turistiky a cestovného ruchu v Tatrách. Sídlami spolku boli postupne nasledujúce mestá: Kežmarok (1873-1884), Levoča (1884-1891) a Spišská Nová Ves (1891-1918). Po vzniku 1. Československej republiky niesol spolok oficiálne pomenovanie Karpatský spolok. Spolok mal svoje miestne organizácie v Rožňave, Spišskej Novej Vsi, Banskej Štiavnici, Liptovskom Mikuláši, Kežmarku, Spišskej Starej Vsi, Banskej Bystrici, Gelnici, Levoči, Prešove, Košiciach, Spišskom Podhradí, Vrútkach, Žiline, Poprade a v Novom Meste pod Šiatrom (Sátoraljaújhely). Spolok okrem propagácie turistiky a cestovného ruchu, budoval horské chaty, združoval horský vodcov, propagoval šport – najmä lyžovanie, vydával periodika Karpathen Post a Zipser Bote, monografie, turistických sprievodcov a literatúru s regionálnou tematikou. Vďaka činnosti spolku sa konali aj vedecké výskumy najmä v odboroch jaskyniarstvo, botanika, zoológia, ornitológia a archeológia.

Výstava 150 rokov Uhorského karpatského spolku bude slávnostne otvorená dňa 6. februára 2024 o 16.00 hod v priestoroch historického Provinčného domu – sídla Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi na Letnej ulici 50, 052 01 Spišská Nová Ves. Výstava potrvá do 30. apríla 2024.

Informácie

Kedy: Od 7. 2. 2023 do 30. 4. 2024
Kde: Výstavné priestory Múzea Spiša na Letnej ulici č. 50
Vstupné: 1 €
Kurátor: Mgr. Juraj Pavlis

Dátum sprístupnenia

Od 7. 2. 2024 do 30. 4. 2024

Umiestnenie výstavy

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Letná 50, 05201 Spišská Nová Ves

Kurátor výstavy

Mgr. Juraj Pavlis

Foto galéria