projekt_nadpis

Reštaurovanie historického plátna z ateliéru Matz a spol.

Projekt: podporil Fond na podporu umenia

Zámerom projektu bolo reštaurovanie zbierkového predmetu z odboru dejiny umenia z fondu Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi. Vybraný predmet na reštaurovanie predstavuje špecifickú zbierku, ktorú múzeum získalo v akvizícii od potomkov majiteľky významného fotoateliéru Matz a spol. z konca 19. a začiatku 20. storočia. Historické ateliérové plátno už druhé v poradí bolo inštalované v Stálej expozícii Histórie Spiša v časti Dejiny Spišskej Novej Vsi. Zbierkový predmet patrí medzi jedinečné autentické kusy, ktoré približujú existenciu spomínaného ateliéru.

V čase, keď bolo už plátno nevyužívané a nešetrne odložené v zlých nevyhovujúcich podmienkach podliehalo rýchlejšie degradácii. Hrubšia vrstva tmavého depozitu pokrýva povrch celej maľby. Vlhkosť, ktorá stekala po plátne zapríčinila viditeľné vertikálne stekance po celej výške maľby, ktoré vytvárajú biele akoby vápenné stekance na tmavom pozadí stĺpa a priestoru vytvorených tmavou farbou. Poškodenia tiež vznikli nasatím vody do plátenného nosiča, ktorá spolu s tmavým depozitom vytvorila veľké tmavé mapy na svetlej farebnej vrstve pozadia a zároveň tmavé fľaky zo zadnej strana plátna. Maľba bola spočiatku po jej nájdení definovaná ako olejomaľba. Podľa optických vlastností aj citlivých reakcií na vodu je maľba nanovo zadefinovaná na temperu alebo gvaš.

Logo fond na podporu umenia

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Zaradenie projektu