projekt_nadpis

Číslo projektu: 23-521-01574

3. etapa archeologického výskumu na vedecké a dokumentačné účely púchovského hradiska v Janovciach (okr. Poprad)

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi v spolupráci s Katedrou archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Múzeom v Kežmarku a súkromnou spoločnosťou Archeológia Spiš realizovalo v roku 2023 už 3. etapu archeologického výskumu na vedecké a dokumentačné účely na lokalite Jánovce-Machalovce, v polohe Hradisko. Výskum nadviazal na úspešné sezóny z rokov 2021 a 2022.

V uvedených rokoch sa skúmala severozápadná časť opevnenia hradiska, ktoré pozostávalo z dvojice valov, medzi ktorými sa nachádzala priekopa. Dosiaľ sa na tomto mieste preskúmala časť vnútorného valu – hradby tvorenej drevenou roštovou konštrukciou vyplnenou nasucho naukladanými kameňmi a hlinou. Na základe hnuteľných archeologických nálezov, ako aj výsledkov rádiouhlíkového datovania zachovaných častí drevenej roštovej konštrukcie vieme povedať, že skúmané opevnenie bolo vybudované v neskorej dobe laténskej, konkrétne na začiatku 1. storočia pred Kr. a násilne zaniklo v jeho závere. Tento rok sa začalo s výskumom priekopy nachádzajúcej sa za uvedenou hradbou. Z predbežných výsledkov tu zaujmú početné nálezy fragmentov bohato zdobených keramických nádob a kamennej industrie, ktoré prislúchajú badenskej kultúre z obdobia neskorej doby kamennej (3500 – 2900 pred Kr.). V súvislosti s uvedenými nálezmi možno uvažovať, že časť opevnenia bola vybudovaná práve už v období neskorej doby kamennej.

V severozápadnej časti hradiska sa pokračovalo vo výskume pozostatkov pravdepodobne drevenej stavby s kolovou (stĺpovou) konštrukciou, ktorú dokladajú do skalného položia vytesané kolové jamy. Z priestoru stavby pochádza značné množstvo hnuteľných archeologických nálezov z 1. storočia pred Kr., a to v podobe fragmentov keramických nádob, zvieracích kostí, kovových súčasti odevu, ozdôb, alebo remeselníckych nástrojov.

Logo fond na podporu umenia

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Zaradenie projektu