projekt_nadpis

Číslo projektu: 23-521-01531

Názov projektu: Nemci na Spiši

Výstava Nemci na Spiši je realizovaná v rámci cyklu výstav venovaných jednotlivým národnostiam na Spiši. V roku 2020 bola realizovaná výstava Rusíni na Spiši. Výstava Nemci na Spiši na ňu priamo nadväzuje. Zaoberá sa dejinami a kultúrou spišských Nemcov.

Výstava je členená na dve časti. Rozsiahlejšia historická časť sa zameriava na jednotlivé oblasti dejín spišských Nemcov. Venuje sa náboženstvu, školstvu, tlači a literatúre, športu a turistike, spolkom a kultúre, zamestnaniu a hospodárstvu a osobnostiam z radov spišských Nemcov. Menšia etnografická časť pojednáva o ľudovom odeve, ľudovej architektúre, zvykoch, či jedlách Nemcov na Spiši.

V oboch častiach výstavy sa nachádzajú zbierkové predmety súvisiace so spišskými Nemcami, ktorých pôvodcom je nielen Múzeum Spiša, ale aj ďalšie múzeá a jednotlivci. Texty na výstave sú nielen v slovenčine, ale aj v nemeckom jazyku. Na výstave je prezentovaný bohatý obrazový a fotografický materiál súvisiaci s nemeckou komunitou na Spiši. Výstavu vhodne dopĺňajú zvukové nahrávky miestneho nemeckého nárečia a ľudových piesní. Pre účely výstavy boli vytvorené pracovné listy určené najmä školským skupinám. Počas trvania výstava sa koná viacero sprievodných podujatí z ktorých najvýznamnejším je slávnostná prezentácia kolektívnej monografie Dejiny Nemcov na Spiši, ktorá bola podporená Fondom na podporu kultúry národnostných menšín.

Spišskí Nemci mali zásadný podiel na rozvoji svojho regiónu. Kniha a výstava vôbec prvý krát komplexne prezentujú širokej verejnosti ich prínos pre Spiš.

Termín: 28. jún 2023 – 31. marec 2024
Miesto: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Financovanie: Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Logo fond na podporu umenia

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Zaradenie projektu