projekt_nadpis

Číslo projektu: 22-523-05589

Príroda Spiša – realizácia II. etapy expozície

Po úspešnom sprístupnení prvej etapy expozície Príroda Spiša v roku 2022 odhalilo Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi návštevníkom aj jej druhú časť. Cieľom tohto projektu bolo pokračovanie v tvorbe expozície v dvoch miestnostiach, ktoré sú venované územiu Tatier, Popradskej kotliny, Kozích chrbtov a Levočských vrchov. Realizované sú špecifickou formou depozitov informácií, ktoré sú svojím oblúkovým tvarom prispôsobené historickej architektúre miestností. Ich súčasťou sú štylizované diorámy charakteristických biotopov, typické horniny, minerály, paleontologické nálezy či zástupcovia fauny a flóry. Depozit venovaný Tatrám je zameraný na formovanie územia a jeho dominantou je inštalácia vysokohorského biotopu. V depozite prezentujúcom Popradskú kotlinu a Kozie chrbty je vyzdvihnuté výnimočné územie rašeliniska Belianske lúky, brehové porasty vodných tokov a geológia Kozích chrbtov. Depozit v nasledujúcej miestnosti predstavuje biotop smrekových lesov a chránené vtáčie územie v Levočských vrchoch. Expozícia zahŕňa aj poznatky z prírodovedného výskumu či akvizície múzea, ktoré boli počas posledných rokov podporené práve Fondom na podporu umenia.

Logo fond na podporu umenia

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Zaradenie projektu