projekt_nadpis

Číslo projektu: 22-521-01937

Názov projektu: Spišská župa – 100 rokov od zániku

Výstava realizovaná pri príležitosti 100. výročia zániku Spišskej župy predstavuje osem storočí existencie administratívneho celku, ktorý sa radil k najznámejším a najvýznamnejším v stredoeurópskom priestore. Počas stáročí Spiš charakterizovalo pestré národnostné i náboženské zloženie jeho obyvateľstva, ako aj špecifická správna štruktúra. Najdôležitejšie udalosti z histórie regiónu sú návštevníkom priblížené na baneroch chronologicky podľa jednotlivých storočí, počnúc 12. storočím. K najhodnotnejším vystaveným zbierkam sa radia erbové štíty Juraja a Jána Zápoľských, ako aj Hedvigy Tešínskej z konca stredoveku. Najpočetnejšie sú na výstave prezentované zbierkové predmety viažuce sa k rodom Csáky a Máriássy, ktorých príslušníci sa výrazným spôsobom podieľali na správe Spišskej župy. Súčasťou výstavy sú aj reprodukcie máp regiónu, ktoré neboli dosiaľ na Spiši prezentované. Múzeum Spiša vydalo k výstave katalóg s názvom Spišská župa (12. storočie – 1922) v slovensko-anglickej jazykovej verzii.

Termín: 20. október 2022 – 31. máj 2023

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Logo fond na podporu umenia

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Zaradenie projektu