projekt_nadpis

Číslo projektu: 21-521-01674

I. etapa archeologického výskumu na vedecké a dokumentačné účely púchovského hradiska v Jánovciach (okr. Poprad)

Hoci je Múzeum Spiša z dôvodu pandémie dočasne zatvorené pre verejnosť, pracovný ruch v ňom neustáva. Súčasnú dobu využívame na prípravu nových výstav, na ktoré sa budete môcť tešiť ihneď po uvoľnení opatrení. Našou prácou je tiež starostlivosť o zbierkové premety. Tie sú uložené v depozitároch, do ktorých verejnosť zvyčajne prístup nemá. Pokiaľ ide o počet zbierkových predmetov, najbohatšie zastúpený je fond zoológie bezstavovcov s viac ako 35 tisíc položkami! Tieto zbierky sú však obzvlášť náchylné na pôsobenie škodcov. V prípade, ak si maličký chrobák, antrénus múzejný (Anthrenus museorum), ktorý dosahuje sotva 3 mm, nájde cestu z vonkajšieho priestoru k zbierkam, dokáže im spôsobiť riadnu „galibu“. Z dôvodu predchádzania takýmto situáciám sme zakúpili nový prachotesný mobiliár na dokonalejšie izolovanie zbierok od vonkajšieho prostredia. Ocitli sa teda „v karanténe“ a ich nepriateľa, antrénusa, teraz čaká ťažké obdobie.

Logo fond na podporu umenia

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Fotogaléria

Zaradenie projektu