Header image

Spišský záloh - odhalenie pamätnej tabule

Pri príležitosti 250. výročia ukončenia spišského zálohu sa v pondelok 7. novembra o 15.00 hod. v priestoroch Múzea Spiša uskutoční odhalenie pamätnej tabule. Obdobie zálohu malo svoj začiatok v roku 1412 a jeho súčasťou sa stala približne ¼ historického územia Spiša. Slávnostný ceremoniál navrátenia pod plnú správnu moc Uhorského kráľovstva sa uskutočnil 5. novembra 1772 v Spišskej Novej Vsi. Zástupcovia Provincie XIII spišských miest zložili vtedy sľub vernosti uhorskej kráľovnej Márii Terézii. Obdobná slávnosť sa uskutočnila 10. novembra 1772 aj v Starej Ľubovni. O dva roky neskôr (1774) vytvorila Mária Terézia z bývalých šestnástich zálohovaných miest Provinciu XVI spišských miest, ktorej správnym centrom sa stal Provinčný dom v Spišskej Novej Vsi. V priestore Provinčného domu, kde v súčasnosti sídli Múzeum Spiša, sa uskutoční odhalenie pamätnej tabule, ktorej vyhotovenie inicioval Spišskonovovešťan Viktor Pamula, finančne podporilo Mesto Spišská Nová Ves a darcovia v rámci kampane Donio.

Dátum slávnostného odhalenia

7. 11. 2022 o 15.00 hod.

Miesto

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Letná 50, 05201 Spišská Nová Ves

Plagáty a pozvánky