Ilustračný obrázok

S prírodovedcami v teréne

Prírodovedná exkurzia s odborníkmi RNDr. Pavlom Chromým a doc. RNDr. Ľubomírom Panigajom, CSc.

Pozývame pedagógov a žiakov na prírodovedné terénne exkurzie s odborníkmi RNDr. Pavlom Chromým a doc. RNDr. Ľubomírom Panigajom, CSc.

Uskutočnia sa 17. a 19. 10. 2022 na Pieskovci.

Žiaci sa dozvedia:

  • ako vyzerá práca prírodovedcov v praxi: monitoring, odchyt druhov, zber materiálu, preparácia motýľov a pod.;
  • prečo je nevyhnutný prírodovedný výskum;
  • fakty a zaujímavosti o druhoch rastlín a živočíchov, predovšetkým motýľoch a inom hmyze, v ich prirodzenom prostredí;
  • aký je význam druhov a ich ochrana;
  • aj o osobnosti významného entomológa prof. Andreja Reipricha a jeho prínose pre vedu pri príležitosti 110. výročia jeho narodenia.

Stretnutie bude o 10.00 hod. pri Domove dôchodcov (Brezová 32), potrebné je vopred sa nahlásiť.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Kontakt:

Mail: e.gibalova@muzeumspisa.com
Telefón: 053/442 37 57

Dátum podujatia

17. a 18. 10. 2022 o 10.00 hod.

Sprievodcovia:

RNDr. Pavol Chromý
doc. RNDr. Ľubomír Panigaj, CSc

Miesto konania

Pieskovec
Stretnutie bude o 10.00 hod. pri Domove dôchodcov (Brezová 32), potrebné je vopred sa nahlásiť.

Plagáty a pozvánky