Photo by Jan Baborák on Unsplash

Prečo sú Tatry najvyššie?

O prírode v pivničke 34

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi pozýva na ďalšiu prednášku z cyklu O prírode v pivničke venovanú našim slovenským veľhorám s názvom „Prečo sú Tatry najvyššie?“ RNDr. Ján Madarás, PhD., geológ a tektonik z Ústavu vied o Zemi Slovenskej akadémie vied sa pokúsi odpovedať na otázky, ktoré sú spojené s týmto vzácnym prírodným klenotom, na základe súčasných vedeckých poznatkov.

V prednáške v krátkosti geologicky predstavíme Tatry v kontexte karpatského horského oblúka, povieme si o geologickej histórii vzniku Tatier, o blokovej tektonike vzniku pohoria, ale aj jeho podhorských kotlín a priľahlých pohorí. Aby sme pochopili, prečo sú Tatry najvyššie, musíme sa zmieniť aj o súčasnom geologickom vývoji Európy, zemetrasných oblastiach, hrúbke zemskej kôry, súčasných meraniach výstupu, alebo poklesu pohorí a na záver povieme, prečo nebudú v geologickej budúcnosti Tatry najvyšším pohorím karpatského horstva.

Prednáška je súčasťou derniéry výstavy TRITRI – Tatry očami geolóv a uskutoční sa 5. 10. 2022 o 16.30 hod. v prednáškových priestoroch Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi.

Tešíme sa na stretnutie.

Dátum podujatia

5. 10. 2022 o 16.30 hod.

Prednášajúci:

RNDr. Ján Madarás, PhD.

Miesto konania

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Letná 50, 052 01, Spišská Nová Ves

Plagáty a pozvánky