Panoráma Pieniny (autor: Peter Olekšák)

O prírode v pivničke 32
Pieniny pohľadom spišských prírodovedcov

Dovoľte, aby sme Vás pozvali na netypickú prednášku poznávania Pienin a ich bioty spojenú s premietaním autorského filmu.

Slovom i autentickými fotozábermi Vás spišskí prírodovedci prenesú do krásnych Pienin a prezradia prečo sú také jedinečné. Zároveň predstavia prácu prírodovedcov v teréne, aký má ich práca význam a zaujímavé výsledky z výskumu. Pieniny Vám priblížia odborníci: RNDr. Ladislav Spalek, RNDr. Pavol Chromý, RNDr. Marta Nižnanská a doc. RNDr. Ľubomír Panigaj, CSc. Uvidíte aj film zoológa a predošlého riaditeľa Múzea Spiša, RNDr. Ladislava Spaleka, ktorý Vás prevedie prírodnými zákutiami Pienin.

Stretneme sa 27. apríla o 16.30 hod. v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi a pripomenieme si aj 55. výročie vyhlásenia Pieninského národného parku.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Dátum podujatia

27. 4. 2022 o 16:30 hod.

Miesto konania

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Letná 5O, 05201 Spišská Nová Ves

Zodpovedný pracovník

Mgr. Erika Gibalová

Plagáty a pozvánky