Cover photo. Nemci na Spiši - posledná komentovaná prehliadka

POSLEDNÁ PRÍLEŽITOSŤ VIDIEŤ VÝSTAVU NEMCI NA SPIŠI

Srdečne Vás pozývame na večernú komentovanú prehliadku výstavy Nemci na Spiši, ktorá sa uskutoční v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi v sobotu 27. 4. 2024 o 17:00 hod. V rámci podujatia sa najskôr uskutoční premietanie dokumentárneho filmu Smutné jazyky o minulosti a súčasnosti Nemcov na Spiši a na Slovensku. Následne sa uskutoční komentovaná prehliadka výstavy Nemci na Spiši za účasti jej autorov.

Informácie:

Dátum podujatia: 27. 4. 2024
Kedy: o 17.00 hod.
Miesto: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Letná 50, 05201 Spišská Nový Ves

Dátum podujatia

27. 4. 2024 o 17.00 hod.

Miesto konania

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Letná 50, 05201 Spišská Nový Ves

Plagáty a pozvánky