Úvodný obrázok (autor: Vladimír Krempaský)

Múzeum v pohybe a obraze

Pozývame vás na slávnostné sprístupnenie nových interaktívnych prvkov expozícií História a Príroda Spiša.

Program

  • vystúpenie s ukážkou stredovekých bojových techník
  • nahliadnutie do života obyvateľstva stredovekého Spiša prostredníctvom virtuálnej reality
  • premietanie originálneho krátkeho filmu zobrazujúceho stredoveký trh
  • ukážka detského sprievodcu historickou expozíciou
  • predstavenie interaktívnych prvkov v expozícii Príroda Spiša – priestorovej mapy a náučnej steny
  • prezentácia sprievodných materiálov pre znevýhodnené skupiny

Projekt Múzeum v pohybe a obraze bol realizovaný s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja v rámci výzvy „Tradície inšpirujú inovácie“.

Tlačová správa k podujatiu

Zažite Múzeum Spiša v pohybe a obraze

Nové interaktívne prvky lákajú návštevníkov do expozícií História a Príroda Spiša.

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, prináša svojim návštevníkom jedinečný kultúrny projekt s názvom Múzeum v pohybe a obraze, ktorý bol realizovaný s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja v rámci výzvy „Tradície inšpirujú inovácie“.

Slávnostné uvedenie projektu sa uskutoční 29. septembra 2022 o 16.00 hodine v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi za prítomnosti zástupcov zriaďovateľa múzea a Košického samosprávneho kraja.

„Cieľom múzea bolo zatraktívniť expozície História a Príroda Spiša a zavedením nových technológií „rozhýbať“ múzeum, aby prinášalo nielen poznanie, ale i zážitok pre všetky vekové kategórie svojich návštevníkov,“ uviedla riaditeľka Múzea Spiša Zuzana Krempaská.

Súčasťou expozície História Spiša sú figuríny v historicky autentických stredovekých kostýmoch, ktoré spolu so zbierkami prezentujú typické obyvateľstvo v minulosti – šľachtica, roľníka, kopijníka, baníka, remeselníka či obchodníka. Tieto postavy sa nám vďaka hercom a technológii 360 videa podarilo oživiť a umiestniť do autentického, ako aj turisticky zaujímavého stredovekého prostredia Spišského hradu, Spišskej Kapituly, kláštora v meste Levoča, či štôlne v obci Hnilčík. Pre konzervatívnejšieho návštevníka sme pripravili krátky film, ktorý zachytáva život stredovekého obyvateľstva na tradičnom trhu. Film sa nakrúcal v historickom centre mesta Spišská Nová Ves. Pracovníci múzea pri realizácii projektu spolupracovali so spoločnosťou Ústav technológií a inovácií a profesionálnymi hercami zo Spišského divadla, ktoré bolo aj partnerom múzea v projekte.

Výnimočnou časťou projektu v expozícii Príroda Spiša je interaktívna stena, ktorá prekvapí a poteší hlavne mladších návštevníkov. Tá dotvorila časť expozície sprístupnenú v lete a dopĺňa priestorovú 3D mapu, ktorá umožňuje pohľad na región Spiš z vtáčej perspektívy a vďaka projekcii znázorňuje geológiu, vodstvo, chránené územia či sídla. Interaktívna stena je nový prvok a spája náučné prvky s hrou. Vďaka názornosti a moderným technológiám umožňuje deťom dotykom „rozhýbať“ animáciu, zistiť, ako vznikli vysoké pohoria, jaskyne alebo travertínové kopy a dozvedieť sa, kde nájdu kamzíka, kosti jaskynného medveďa či mamuta.

Nové prvky ocenia bežní návštevníci, ale najmä školské skupiny, pre ktoré sú už 29. septembra v dopoludňajších hodinách pripravené interaktívne bezplatné prehliadky oboch expozíciách. Širokú verejnosť múzeum pozýva na bohatý poobedňajší program o 16.00 hodine, ktorý bude otvorený špeciálnym vystúpením Spolku šarišských šermiarov Sarus s ukážkami stredovekého boja. Program bude pokračovať prehliadkou expozícií, uvedením nových interaktívnych prvkov, ale i predstavením sprievodných materiálov, ako je sprievodca historickou expozíciou pre najmenších či materiály pre znevýhodnených návštevníkov v expozícii Príroda Spiša v podobe videí s posunkovou rečou a brožúrok v Braillovom písme, ktoré umožnia plnohodnotné prehliadky aj návštevníkom so zrakovým a sluchovým postihnutím.

V predvečer uvedenia projektu, dňa 28. 9. 2022 o 16.00 hodine, múzeum pozýva na prednášku v rámci formátu Dvorné dialógy, počas ktorej vám historik múzea Miroslav Števík predstaví „Každodenný život spišskej spoločnosti v stredoveku“.

Pracovníci Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi sa tešia na Vašu návštevu.

Začiatok podujatia

29. 9. 2022 o 16.00 hod.

Miesto konania

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Letná 50, 052 01, Spišská Nová Ves

Plagáty a pozvánky