Dvorné dialógy 85 - Vlastivedný zborník Spiš 11 (ilustračný obrázok)

Dvorné dialógy 85
Vlastivedný zborník Spiš 11

Slávnostná prezentácia Vlastivedného zborníka Spiš 11

V Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi sa dňa 29. marca 2023, o 16.00 hod. uskutoční v rámci prednáškového cyklu Dvorné dialógy 85 slávnostná prezentácia publikácie Vlastivedný zborník Spiš 11. Nový zborník v rozsahu 360 strán obsahuje príspevky spoločenskovedného a prírodovedného zamerania, na tvorbe ktorých sa podieľalo 20 autorov a 12 posudzovateľov zo Slovenska, Českej republiky a Poľska. Širokospektrálny, mnohoodborový obsah zborníka je zárukou, že zaujme a uspokojí odbornú i širokú verejnosť. Podstatná časť spoločenskovedných príspevkov sa venuje hospodárskym dejinám Spiša, najmä baníckej oblasti v povodí Hnilca. Prírodovedná časť je zameraná na orografický celok Pieniny a prináša cenné informácie o prírodovedných výskumoch v Pieninách, realizovaných v 80. a 90. rokoch a na prelome tisícročia. Zásadný význam má príspevok o geologickej stavbe bradlového pásma z hľadiska regionálnych pomerov v oblasti Slovenských Pienin. Zborník Spiš 11 je svojím obsahom zrkadlom nielen odbornej činnosti múzea, ale i jeho  prezentačných a spoločenských aktivít. V poslednej časti – Správy, Kronika, Rozhovor.... čitateľom prinášame dôležité informácie o činnosti múzea, uvádzame kľúčové momenty a aktivity (2021 – 2022), ako nové stále expozície, významné ocenenia, akvizície, projekty. Pripomíname si aj 70. výročie Múzea Spiša (2021) krátkou rekapituláciou. Unikátnym a symbolickým záverom knihy je rozhovor s výnimočným človekom, historikom Jozefom Sulačekom, ktorý stál pri zrode Vlastivedného zborníka SPIŠ 1 v roku 1967. Reedícia a pravidelné vydávanie zborníka v dvojročných cykloch sa úspešne obnovilo v roku 2012 číslom SPIŠ 6. Pracovníkom Múzea Spiša sa počas posledných desiatich rokov vo veľmi ťažkom období podarilo nielen udržať vydávanie zborníka, ale zachovať i jeho vysokú odbornú úroveň. Srdečne pozývame všetkých priaznivcov múzea, milovníkov histórie a prírody, na Dvorné dialógy 85 do Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi na Letnej 50, v stredu 29. marca 2023 o 16.00 hodine, aby sme spolu zdieľali radosť z uvedenia novej publikácie, ktorú už budete môcť získať do Vašej knižnice.

Zostavovatelia: Ing. Zuzana Krempaská, Mgr. Miroslav Števík

Kedy?

29. 3. 2023 o 16.00 hod.

Miesto

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Letná 50, 05201 Spišská Nová Ves

Plagáty a pozvánky