1 stredovek Vyobrazenie Spišského hradu z 18. storočia na lavici z kostola v Červenom kláštore. V pozadí Spišská kapitula. (edt.)

Dvorné dialógy 82

Spišská župa (12. storočie – 1922)

V rámci cyklu Dvorné dialógy sa osemdesiate druhé pokračovanie uskutoční 14. decembra 2022 o 16.00 hod. v priestoroch Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi. Hlavnou témou podujatia bude prezentácia nového katalógu „Spišská župa (12. storočie – 1922)“, v ktorom autori – Miroslav ŠtevíkMartin Furmanik predstavia najzaujímavejšie poznatky z historického vývoja Spiša.

Zamerajú sa najmä na nové fakty o dejinách regiónu. Tie sa týkajú vývinu verejnej správy, ako aj národnostných pomerov. Spomínanú publikáciu vydalo múzeum ako katalóg k výstave Spišská župa – 100 rokov od zániku, ktorá bude sprístupnená do mája roku 2023. Projekt Spišská župa – 100 rokov od zániku podporil Fond na podporu umenia.

Kedy?

14. 12. 2022 o 16.00 hod.

Miesto

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Letná 50, 05201 Spišská Nová Ves

Prednášajúci

Martin Furmanik
Miroslav Števik

Plagáty a pozvánky