Úvodný obrázok autor fotografie Vladimír Krempaský

Dvorné dialógy 80

Každodenný život stredovekej šľachty v stredoveku

Počas Dvorných dialógov 80 sa účastníci podujatia zoznámia s každodenným životom spišskej spoločnosti počas stredoveku. Pozornosť bude venovaná jednotlivým skupinám obyvateľstva - mešťanom (obchodníci, remeselníci), šľachticom (krajinská šľachty, kopijníci), roľníkom, baníkom. Súčasťou prezentácie sa stane aj prehliadka novej historickej expozície so zameraním na piatu miestnosť, v ktorej sú predstavené jednotlivé správne celky stredovekého Spiša.

Začiatok podujatia

28. 9. 2022 o 16.00 hod.

Miesto konania

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Letná 50, 052 01, Spišská Nová Ves

Plagáty a pozvánky