Hudobníci Závadka - header image

Dvorné dialógy 81

Cigánske a gazdovské muziky II

Počiatky ľudových sláčikových muzík na Spiši sa začínajú v 18. storočí. Na ich začiatku stoja šľachtické a dedinské muziky. Šľachtické muziky hrali v sídlach svojich pánov. Muzikanti boli zamestnaní ako sluhovia a popri muzike plnili aj iné povinnosti u svojich pánov. Na čele týchto muzík stáli hudobne vzdelaní muzikanti. Tí dokázali s muzikou nacvičiť aj najnovšie hudobné diela, ktoré zneli vo Viedni alebo iných mestách západne od Uhorska. V dedinských muzikách hrali Rómovia, ktorí boli obyčajne aj kováčmi a muzika bola pre nich doplnkovým zdrojov príjmov. Gazdovské muziky sa na Spiši začínajú objavovať až v 20. storočí. Interpreti v obidvoch typoch muzík vytvorili osobitý druh interpretačného umenia a sú súčasťou nehmotného kultúrneho dedičstva.

Veľkými podporovateľmi umenia na Spiši bol šľachtický rod Čákiovcov. V letohrádku Sans Souci pri Iliašovciach, v letnom sídle Štefana Čákiho, znela hudba často v šľachtickom paláci, ale aj v krčme pre poddaných. Mená niektorých muzikantov ale aj prvých predstaviteľov rómskych muzikantských rodov sú známe vďaka zachovaným archívnym dokumentom. Pokračovateľmi tejto muzikantskej tradície z 18. storočia až do dnešných dní sú aj ľudové hudby zo známych rómskych rodov stredného a dolného Spiša. V Smižanoch sa najznámejšími stali muzikanti z rodu Pechovcov, v Žakarovciach to boli Bendíkovci, v Mníšku nad Hnilcom to boli Žigovci a Plachetkovci. Vo  Vondrišli/Nálepkove dominovali Horváthovci. V dvadsiatom storočí sa na dedinách objavujú aj gazdovské muziky. Takéto muziky hrali v Spišskom Hrušove, Kluknave, Žakarovciach a na Závadke, či Bindte. Oni sa učili hrať od Rómov a niekde sa im podarilo vytvoriť osobitý štýl interpretácie. O umení a osobitosti týchto ľudových muzikantov o ich nasledovníkoch nás presviedčajú aj zachované  audio a video nahrávky.

Spišská Nová Ves, 13. november 2022, Ján Čarnogurský

Začiatok prednášky

23. 11. 2022 o 16.00 hod.

Prednášajúci

Ján Čarnogurský

Miesto konania

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Letná 50, 052 01, Spišská Nová Ves

Plagáty a pozvánky