Hudobný majstrovský kurz - záverečný koncert (autor: V. Krempaský)

Klavírny koncert Daniely Kačmárovej
a absolventov hudobného majstrovského kurzu

Pozývame vás na bezplatný klavírny koncert absolventov hudobného majstrovského kurzu a Daniely Kačmárovej, ktorý sa bude konať 8. 7. 2023 o 18.00 hod. v letohrádku Dardanely v Markušovciach. Po koncerte o 19.00 hod. sme si pre vás pripravili večernú prehliadku renesančného kaštieľa za zvýhodnené vstupné.

Vstupné na prehliadku

Dospelí: 5€
Zľavnené: 3€

Daniela Kačmárová

lektor a virtuóz 2. ročníka hudobného majstrovského kurzu

sa narodila vo Svidníku a pochádza z hudobníckej rodiny. Študovala hru na klavíri na Konzervatóriu Timonova 2 v Košiciach v triede Mgr.art. Melánie Hermanovej. Neskôr ukončila magisterské štúdium na Vysokej škole múzických umení v Bratislave pod vedením prof. Zuzany Niederdorfer-Paulechovej a prof. Mariana Lapšanského, u ktorého absolvovala doktorandské štúdium na Akadémii umení v Banskej Bystrici.

Zúčastnila sa konzervatoriálnych súťaží, Medzinárodnej Smetanovej klavírnej súťaže v Plzni a rôznych klavírnych kurzov a seminárov: Majstrovský kurz hry na klavíri prof. Gábora Eckhardta v Komárne (2011); seminár a otvorené hodiny na VŠMU v Bratislave: Paul Gulda (2009), prof. Drahomíra Biligová(2008); účasť na Medzinárodných klavírnych kurzoch v Sanoku (2008) : prof. Tatiana Shebanova ( Hudobná akadémia v Bydgoszczi), prof. Zbygniev Faryniarz ( Hudobná akadémia vo Wroclawe); Klavírne kurzy na AU v Banskej Bystrici (2008) : prof. Otto Niederdorfer (Kunstuniversität v Grazi), prof. Stephan Möller- Spaemann ( Universität für Music und darstellende Kunst vo Viedni).

Okrem nadobúdania praxe v oblasti sprievodného klavírneho umenia, dlhodobo pôsobila na rôznych stupňoch školského vzdelania: ZUŠ Hálkova v Bratislave (2007 – 2008), ZUŠ M. Ruppeldta v Bratislave (2009 – 2010), ZUŠ Ľ.Rajtera (2010 – 2011), Konzervatórium Košice ( 2011 – súčasnosť), Prešovská univerzita v Prešove (2012 – 2013).

V súčasnosti sa venuje pedagogickej a korepetítorskej činnosti na Konzervatóriu Timonova 2 v Košiciach, sólovej hre a komornej koncertnej činnosti v rôznych zoskupeniach – klavírne trio, klavírne duo, štvorručná hra na klavíri.

Hudobný majstrovský kurz je financovaný z projkektu s názvom Kúria Zuzana – zážitok v múzeu podporeného v rámcu Grantov EHO 2014 - 2023 a štátneho rozpočtu Slovenskej Republiky.

Dátum podujatia

8. 7. 2023 o 18.00 hod.

Miesto konania

Kaštieľ a letohrádok Dardanely v Markušovciach
Michalská 382/59, 053 21 Markušovce

Plagáty a pozvánky