Header image z plagátu

Záverečný koncert hudobného majstrovského kurzu

Srdečne Vás pozývame na bezplatný koncert výnimočnej viedenskej klaviristky Iris Maríny Wefers a absolventov majstrovského kurzu, ktorý sa bude konať 9. 7. 2022 o 18:00 hodine v koncertnej sále Letohrádku Dardanely v Markušovciach.

Pri tejto príležitosti Vám ponúkame aj večernú prehliadku kaštieľa, ktorá sa uskutoční pred koncertom v jednom vstupe o 17:00 hodine.
Vstupné na prehliadku kaštieľa: dospelí 5€ a zľavnené 3€.

Hudobný majstrovský kurz a záverečný koncert je financovaný z projektu s názvom Kúria Zuzana – zážitok v múzeu podporeného v rámci grantov EHP a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Podujatie sa koná pod záštitou Košického samosprávneho kraja.

Termín

9. 7. 2022 o 18.00 hod.

Vstupné

bezplatné

Miesto konania

Kaštieľ a letohrádok Dardanely v Markušovciach
Michalská 382/59, 053 21, Markušovce

Plagáty a pozvánky