Podobizeň A.M.Horvathovej-Stančičovej Ján Gottlieb Kramer (zdroj: https://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_4853)

Promócia 8. dielu publikácie
Pamätníky Slovenského Jazyka

Informácie o podujatí

"Slovenské listy barónky Anny Márie Horvát-Stančičovej de Gradec" (matky maršála Andreja Mariášiho). Najväčší nateraz známy korpus slovenských listov šľachtičnej z 18. storočia.
Podujatie sa koná v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva.

Vstupné slovo: Zuzana Kollárová

Publikáciu predstavia autori a editori:
Vladimír Olejník
Martin Homza
Radka Palenčárová

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi je správcom jedinečného kultúrneho dedičstva už od svojho vzniku v roku 1951. Celoeurópske podujatie „Dni európskeho kultúrneho dedičstva“ (DEKO), ktorého téma v roku 2023 je "Living heritage", v slovenskej verzii  "Dedičstvo ži!", je oslavou spoločného dedičstva Európy a umožňuje nám propagovať kultúrne bohatstvo regiónu aj za hranicami Slovenska.

Múzeum Spiša srdečne pozýva všetkých milovníkov histórie a kultúry do kaštieľa v Markušovciach, kde sa 6. septembra 2023 o 18. hodine uskutoční slávnostné uvedenie publikácie a prednáška s názvom: "Slovenské listy barónky Anny Márie Horvát-Stančičovej de Gradec". Publikácia vychádza ako 8. diel Pamätníkov slovenského jazyka: Monumenta Linguae Slovacae a prezentuje najväčší nateraz známy korpus slovenských listov šľachtičnej z 18. storočia. Anna Mária Horvát-Stančičová bola matkou generála Andreja Mariášiho. Publikácia je zaujímavým zdrojom nielen historických, ale aj lingvistických informácií, čím dotvára a jedinečným spôsobom približuje doteraz málo známu stránku života spišskej šľachty. Publikáciu predstavia jej autori a editori prof. Martin Homza Dr., Mgr. Radka Palenčárová PhD. a Mgr. et Mgr. Vladimír Olejník. Úvodné slovo bude mať PhDr. Zuzana Kollárová PhD., ktorá predstaví život a pomery šľachty na Spiši.

Podujatie, ktoré sa koná v autentickom priestore kaštieľa v Markušovciach, prinesie širokej i odbornej verejnosti výnimočný zážitok. Pre pracovníkov múzea má i ďalší rozmer, nakoľko v obrazovej galérii členov rodu Mariáši je vystavené významné umelecké dielo slovenského maliara Jozefa Czaucika – portrét generála Andreja Mariášiho (1759 – 1846), najslávnejšieho člena batizovskej vetvy rodu Mariáši. Obraz bol súčasťou daru, ktorý múzeum získalo v roku 2021, od pani Heidi Mariáši, manželky grófa Pála Mariášiho. Je symbolické, že v zmysle témy DEKD 2023 „Living heritage“ plníme i prianie pani Heidi, s ktorým nám odovzdávala v Stockholme darované predmety. „Chcem tak urobiť preto, lebo predmety sa viažu k miestu narodenia môjho manžela, a to k areálu v Markušovciach a preto si želám, aby boli na tomto mieste i uložené a ďalej prezentované verejnosti“. Areál Máriássyovského kaštieľa je dnes Národnou kultúrnou pamiatkou (671/1-5), ktorú od roku 1967 spravuje Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja.

Dátum a čas: 6. 9. 2023 o 18. 00 hod.
Miesto: kaštieľ v Markušovciach
Sprievodný program: Hra na akordeón – Cyprián Koperdák
Vstupné: vstup voľný
Cieľová skupina: široká verejnosť so záujmom o históriu, odborná verejnosť, seniori
Kontaktná osoba: Miroslava Lazniová
Email: m.lazniova@muzeumspisa.com
Tel: + 421 917 746 338

O podujatí v médiách

Dátum podujatia

6. 9. 2023 o 18.00 hod.

Miesto konania

Kaštieľ a letohrádok Dardanely v Markušovciach
Michalská 382/59, 053 21 Markušovce

Plagáty a pozvánky