Komorné duo - Ján Timčák Zuzana Zamborská

Komorné duo

Ján Timčák
Zuzana Zamborská

Zuzana Zamborská

ukončila v roku 2001 štúdium na HTF VŠMU v Bratislave pod vedením prof. Idy Černeckej, u ktorej absolvovala i doktorandské štúdium. Neskôr absolvovala ročný študijný pobyt vo švajčiarskom Fribourghu (Ricardo Castro). Už od mladších rokov sa zúčastňovala rozličných klavírnych súťaží. Na medzinárodnej súťaži „Virtuosi per musica di pianoforte“ v Ústí nad Labem získala viaceré ocenenia, z ktorých najvýznamnejším bola 1. cena v II. kategórii z roku 1990 a zároveň Cena najlepšieho československého účastníka.

Medzi jej ďalšie úspechy sa radí 2. cena z Medzinárodnej súťaže o cenu Leoša Janáčka (Brno) z roku 1998 a cena za najlepšiu interpretáciu diela Bohuslava Martinů, ktorú získala v roku 1999 na letných kurzoch Akadémií Praha – Viedeň - Budapešť vo Viedni. Absolvovala viaceré koncertné vystúpenia v zahraničí (Bulharsko, Poľsko, Nemecko, Rakúsko, Japonsko, Česká republika a Švajčiarsko). Bohatú koncertnú činnosť vyvíjala i na Slovensku a to aj v spolupráci so svojím otcom, Stanislavom Zamborským, s využitím repertoáru štvorručnej literatúry. Komorne spolupracovala aj s interpretmi ako Adriana Kučerová (spev), Jana Pastorková (spev), Vladimír Ondrejčák (gitara). V súčasnosti komorne spolupracuje s Anou Vyparinovou Krsmanović (akordeón) a Jánom Timčákom (husle). Predstavila sa aj v spolupráci s Moyzesovým kvartetom. Ako sólistka účinkovala s orchestrom Capella Istropolitana, s orchestrom VŠMU, so Slovenskou filharmóniou ako aj so Štátnou filharmóniou Košice. V roku 2016 jej vyšlo profilové CD s dielami F. Chopina, C. Debussyho, K. Slavického, E. Suchoňa a Ľ. Čekovskej a v roku 2020 spolu so svojím otcom Stanislavom Zamborským nahrali dvoj-CD so štvorručnými i sólovými dielami F. Schuberta.

Ján Timčák

študoval hru na husliach na Konzervatóriu v Košiciach v triede prof. Karola Petrócziho a na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v triede prof. Jozefa Kopelmana. V štúdiu pokračoval na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni pod vedením prof. Güntera Pichlera. Zúčastnil sa majstrovských kurzov u Eduarda Grača a Igora Bezrodného. Počas štúdia získal 1. miesto na dvoch ročníkoch Súťaže študentov slovenských konzervatórií. Na súťaži Beethovenov Hradec získal 3. miesto a bola mu udelená cena za najlepšiu interpretáciu skladby slovenského autora. Sólisticky vystúpil so Štátnou filharmóniou Košice a Štátnym komorným orchestrom Žilina. Ako orchestrálny hudobník účinkoval vo Wiener Symphoniker, Österreichische Kammersymphoniker, Wiener Concert-Verein, Wiener Mozart Orchester, v Slovenskom komornom orchestri. V súčasnosti je členom Slovenskej filharmónie. S komornými orchestrami a ansámblami účinkuje v krajinách Európy, Ázie a Ameriky. Na komorných recitáloch spolupracuje s klaviristkou Zuzanou Zamborskou.

Program koncertu

Ludwig van Beethoven (1770-1827) Sonáta pre klavír a husle G dur op. 30 č. 3

  1. Allegro assai
  2. Tempo di Minuetto
  3. Allegro vivace

Ján Levoslav Bella (1843-1936) Dumky pre husle a klavír

Vladimír Godár (*1956) Emmeleia

Johannes Brahms (1833-1897) Sonáta pre husle a klavír G dur op. 78

  1. Vivace ma non troppo
  2. Adagio
  3. Allegro,molto moderato

Ľudovít Rajter (1906-2000) Romantické rondo pre husle a klavír

Dátum podujatia

20. 5. 2023 od 17.00 hod.

Vstupné:

Jednotné vstupné 5 €

Miesto konania

Kaštieľ a letohrádok Dardanely v Markušovciach
Michalská 382/59, 053 21 Markušovce

Plagáty a pozvánky