📸 Fotoreport z komornej výstavy, ktorá prezentuje fragmenty ocenenej diplomovej práce, ktorá sa zaoberá miznutím, pretrvávaním a pripomínaním vrstiev pamäte na mieste zaniknutej obce Ruskinovce.