Foto report z prednášky a prezentácie novej publikácie “Dejiny Slovenska”.