Číslo faktúry interné
132/2021
Hodnota-faktúry
218.83€
Dodávateľ
PVPS
Číslo faktúry dodávateľ
521134616
Adresa-dodávateľa
Hraničná 17, 05889 Poprad
Predmet fakturácie
vodné + stočné SNV
Objednávka-zmluva
1311/271/16PV
Faktúru zaúčtoval
Slebodníková Lívia
Rok fakturácie
2021