Rodný dom kpt. Jána NálepkuV roku 1971 bol verejnosti sprístupnený Rodný dom kpt. Jána Nálepku, v ktorom bola zdokumentovaná osobnosť kpt. Jána Nálepku a jeho činnosť v protifašistickom odboji počas druhej svetovej vojny. V roku 1978 bola uskutočnená celková rekonštrukcia budovy s hospodárskou prístavbou a následne reinštalácia expozície. Postupne boli doplnené aj ostatné hospodárske časti o poľnohospodárske náradie, stroje, vozy a ľudový nábytok, čím získal rodný dom podobu pôvodnej roľníckej usadlosti z prvej polovice 20. storočia.

Náhľad Náhľad Náhľad

Tzv. predná a zadná izba s kuchyňou je vybavená pôvodným nábytok s doplnkami. Vo vitrínach sú inštalované osobné predmety kpt. Jána Nálepku a jeho rodičov, listy a dokumenty viažuce sa k jeho študentskému, učiteľskému a vojenskému životu. Rodný dom kpt. Jána Nálepku tvorí nedeliteľnú súčasť s Expozíciou ľudovej kultúry Spiša.